Welkom op de website van KOEMPEL ROCK 
GRATIS Open Air Festival 25 Augustus 2018

Informatie / Reglement

Koempel Rock historie

In 2009 had het S.L.A.P. (Stichting Lentjheuvelse Auwt Prinse) het idee om enkele Lentjheuvelsegroepen te laten optreden in een tent, de dag voor de feestdag van het S.L.A.P. , aangezien het nieuwe gemeenschapshuis nog niet klaar zou zijn. Achteraf bleek het toch mogelijk om de feestdag in het gemeenschapshuis te houden en is dit idee tijdelijk opgeschoven. Enkele maanden later werd dit idee tijdens een vergadering toch weer geopperd en werd er spontaan en positief op gereageerd. Er werd een werkgroep in het leven geroepen die dit plan moest gaan uitwerken. Hierna werd dit plan tijdens een vergadering gepresenteerd en werd een nieuw evenement op Lindenheuvel (Geleen) geboren.

Koempel Rock nu

Na een succesvol Koempel Rock in 2010 is besloten om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.


Het Opluchtfestival Koempel Rock vindt in 2018 plaats op:

Vrijdag 24 Augustus: PILLAR FESTIVAL

Zaterdag 25 Augustus : Koempel Rock

         

Koempel Rock wordt gehouden bij Jeugdcentrum Rozenbos, Rozenlaan 75, 6163 CV te Geleen. Centraal gelegen in Lindenheuvel. Koempel Rock wordt gesteund door de Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Stichting popmuziek Limburg.


REGLEMENT

 

KOEMPEL ROCK & PILLAR FESTIVAL

 

Algemeen     

 

Het betreden van het Koempel Rock/PILLAR Festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Op verzoek van de organisatie kunnen bezoekers worden verplicht zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festivalterrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren. 

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings-)personeel.

Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteit worden niet getolereerd.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.

Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.

Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team (EHBO) en andere partijen betrokken bij het evenement.

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.

Wildplassen is niet toegestaan.

Het is verboden op het evenemententerrein posters, folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie (aanvragen via info@koempelrock.nl).


Entreekaarten en consumptiebonnen (eten en drinken)

 

Alleen PILLAR Festival entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.

Het is verboden PILLAR Festival entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.

Eenmaal gekochte PILLAR Festival entreekaarten en/of drank- eetbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Eenmaal gekochte Koempel Rock drank- eetbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein. Dit kan worden ingenomen en wordt na het festival niet teruggegeven.

Personen welke zich kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen bij de entree een blauw polsbandje. Met dit bandje kunnen ze alcoholische drankjes bestellen. Jonger als 18 jaar krijgen bij de entree een rood polsbandje.

Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden van het festivalterrein verwijderd.

Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder 18 jaar.

Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 worden van het festivalterrein verwijderd.Toegang

 

Minimale leeftijd voor toegang PILLAR Festival (26 Aug. 2016) is 16 jaar. Het is in Nederland verplicht om een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben, hier kan ook nagevraagd worden. Voor toegang Koempel Rock (24 & 25 Aug. 2018) is geen minimale leeftijd!

Bij het betreden van het festivalterrein geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.

OMG-leden in clubkleding (“colours”) wordt de toegang tot de locatie geweigerd.

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur (behoudens toestemming van de organisatie) mee te nemen op het festivalterrein.

Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. Uitgezonderd blinde geleidehonden en hulp honden.

De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festivalterrein zonder opgaven van reden.

De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.

Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festivalterrein te verlaten.

Op gronde van uw gedrag op het festivalterrein en/of openbare weg rond het festivalterrein en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel u ten alle tijden de toegang weigeren.

Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd.

Het op het festivalterrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de organisatie (Via info@koempelrock.nl).

 

Let op: Bij twijfel e.d. beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de ingang!!!


Aansprakelijkheid en Schade

 

Stichting Koempel Rock, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

Stichting Koempel Rock, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.

            

Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.